25 March 2021

Wat is een medicatieschema?

Een medicatieschema is een handig hulpmiddel wanneer u meerdere geneesmiddelen gebruikt en kan gemakkelijk gedeeld worden tussen uw zorgverleners zodat u steeds zeker bent van een correcte, veilige en efficiënte behandeling.

Verschillende geneesmiddelen nemen kan een complexe zaak zijn. 1 x per dag 15 minuten voor ontbijt, 3 x per dag voor het eten, 1 x per week nuchter... Met een medicatieschema weet u steeds wanneer u uw geneesmiddelen moet innemen, en in welke dosis. Het is een volledig, duidelijk en betrouwbaar overzicht van alle medicatie die u inneemt en vermeldt bij ieder geneesmiddelen ook hoe u het moet innemen.

Waarom is een medicatieschema nuttig?

Het grote voordeel van een medicatieschema is dat u steeds weet wanneer en hoe u uw geneesmiddelen moet innemen, en helpt u om uw geneesmiddelen (tijdig) in te nemen en zo uw therapietrouw voor uw behandeling te versterken. Maar daar blijft het niet bij. Met het medicatieschema kan die informatie ook delen met andere zorgverstrekkers. Het medicatieschema kan - mits uw toestemming - digitaal gedeeld worden via Vitalink, een beschermd platform waar enkel zorgverleners die u behandelen toegang toe hebben, en u kan het in papieren formaat ook meenemen naar uw arts of andere zorgverleners, of voorleggen bij een opname in het ziekenhuis. Zo weet uw zorgteam welke geneesmiddelen u gebruikt, geniet u steeds van een veilige behandeling en vermijdt u dat medicatie onnodig wordt voorgeschreven of dat nieuwe medicatie een ander geneesmiddel dat u al inneemt, tegenwerkt.

Huisapotheker: een nieuwe dienst in uw apotheek

Gebruikt u meerdere geneesmiddelen of kent u iemand die veel geneesmiddelen moet innemen? Een medicatieschema kan dan zeker van pas komen. Dat kan u heel eenvoudig verkrijgen bij uw apotheker. Vanaf 1 oktober 2017 kunt u zelfs een huisapotheker kiezen. Uw huisapotheker zal u bij het gebruik van geneesmiddelen begeleiden en zal u een persoonlijk medicatieschema bezorgen en dat aanpassen wanneer dat nodig is.

Lees er alles over op deze pagina van onze website.

Bron: www.apotheek.be

Laatste Nieuws

Hooikoorts is een allergische aandoening in de vorm van een

12 May 2021

Lactose-intolerantie is een spijsverteringsstoornis waarbij het

06 May 2021

Herpes zoster is een huiduitslag veroorzaakt door het varicella-

29 April 2021