18 July 2021

Wat is bedplassen bij kinderen?

Bedplassen, of “nocturnale enuresis”, verwijst naar het onvrijwillige urineverlies bij een kind tijdens de slaap, en dit op een leeftijd waarbij het kind in feite droog zou moeten zijn. 

De meeste kinderen worden droog ’s nachts tussen de leeftijd van drie tot vijf jaar. Wanneer het kind ouder is dan zeven jaar en vaak last heeft van bedplassen, dan moet daar iets worden aan gedaan. Bedplassen kan te maken hebben met het feit dat de ontwikkeling van sommige lichaamsfuncties bij het kind nog niet voltooid is. Psychologische factoren, zoals een verhuis, een scheiding, de komst van een nieuw kindje of moeilijkheden op school kunnen ook bedplassen veroorzaken. 

Een aantal factoren heeft een invloed op bedplassen:

- Een te hoge urineproductie tijdens de nacht;

- Niet wakker worden wanneer de blaas vol is;

- Een te kleine blaascapaciteit;

- Erfelijke aanleg;

- Ontwikkeling en volwassenheid van het kind;

- Algemene fysieke en emotionele gezondheid van het kind; 

- Chronische ziekte en of emotionele en fysieke mishandeling.

Wat zijn de symptomen van bedplassen?

De meeste kinderen die bedplassen hebben meestal geen andere symptomen anders dan dat ze 's nachts het bed nat maken.

Bedplassen kan gepaard gaan met veranderingen in het gedrag van uw kind. Heel vaak heeft het bedplassen een psychologische oorzaak. Minder vaak is er een medisch probleem.  

Wat kan u zelf doen?

Bedplassen is erg stressvol voor zowel het kind als haar of zijn ouders. Kinderen voelen zich beschaamd en schuldig over het bedplassen en ouders weten niet hoe ze moeten helpen. De houding van de ouders ten opzichte van bedplassen is heel belangrijk bij het motiveren van het kind. Ouders moeten beseffen dat bedplassen onbewust gebeurt en dat straffen geen enkele zin heeft. Bied het kind emotionele steun en vertel het dat bedplassen een normaal onderdeel is van het opgroeien en dat het meestal na enige tijd vanzelf verdwijnt.

Een aantal tips:

- Probeer uw kind te laten drinken overdag en minder 's avonds; 

- Herinner uw kind eraan om nog een laatste keer voor het slapengaan naar het toilet te gaan;

- Voor sommige kinderen kan een motiveringssysteem werken, zoals het geven van een sticker voor een droge nacht;

- Geef complimenten als uw kind een droge nacht heeft;

- Gebruik een plaswekker om uw kind te leren ’s nachts droog te blijven; 

Wanneer een arts raadplegen?

Als uw kind ineens het bed begint nat te maken nadat het gedurende minstens zes maanden stelselmatig droog is geweest, dan is het goed om een kinderarts of huisarts te consulteren. 

U raadpleegt ook best een arts als het kind overdag in zijn of haar broek begint te plassen, vaak moet plassen, klaagt over een branderig gevoel tijdens het plassen, of gezwollen voeten/enkels heeft. Mogelijks is er een onderliggend medisch probleem zoals een urineweginfectie, problemen met de blaas, diabetes of stress.  

Als het kind ’s nachts niet zindelijk is, maar verder geen andere symptomen vertoont, dan is het aan de ouders om te beslissen wanneer de hulp van een huisarts ingeschakeld wordt. Uw huisarts kan tips geven die kunnen helpen bij het zindelijkheidsproces. Als uw kind na zijn of haar zevende jaar nog in bed plast, dan kan de huisarts doorverwijzen om op consultatie bij een pediatrisch uroloog te gaan.

Wat kan de apotheker doen?

U kunt uw apotheker advies vragen in verband met het bedplassen van uw kind. Er zijn matrasbeschermers die beschikbaar zijn via de apotheek. 

Indien uw kind geneesmiddelen neemt, dan kunt u terecht bij uw apotheker voor meer informatie. Hij zal u begeleiden bij het juist gebruik ervan en u op de hoogte stellen van de mogelijke bijwerkingen.

Laatste Nieuws

Zo gaat u binnenkort veilig op
03 July 2022
In een mum van tijd bieden ontzwellende neussprays of –druppels
16 January 2022
Vaccins veroorzaken ernstige aandoeningen op lange termijn. Niet
05 December 2021